Select a page

Titulo 1

Titulo 2

En el viatge de finalització de curs, una classe va dissenyar i va realitzar dos llums per a la seva escola. Van aprendre a reciclar el vidre d’ampolla, com usar diferents temperatures per fondre el vidre i crear noves peces.